»   Nyheter
 »   Kalender
 »   Styrelse
 »   Avgifter
 »   Stadgar
 »   Verksamhet
 »   Länkar
 »   Forum
 »   Bildarkiv
 »   Besöksfrekvens
 »   Om webbplatsen
 »   Kontakta oss
 »   Startsidan

 »   Logga in - Medlem
 »   Logga in - Admin
  

 

Välkommen till

LEDNINGSREGEMENTETS och UPPLANDS REGEMENTES KAMRATFÖRENING

 

 

Uppsala Polacksbacken -1982

Bli medlem?

Med anledning av lördagens föredrag om Finlands Försvarsmakt: https://www.svtplay.se/video/13105239/finland-100-ar/finland-100-ar-avsnitt-1?start=auto.

Enköping 1982-


Dagens entré

Minnet av Västmanlands reg idag.
Informationstavla vid monumentet i Salbohed.