»   Nyheter
 »   Kalender
 »   Styrelse
 »   Avgifter
 »   Stadgar
 »   Verksamhet
 »   Länkar
 »   Forum
 »   Bildarkiv
 »   Besöksfrekvens
 »   Om webbplatsen
 »   Kontakta oss
 »   Startsidan

 »   Logga in - Medlem
 »   Logga in - Admin
  

 

Välkommen till

LEDNINGSREGEMENTETS och UPPLANDS REGEMENTES KAMRATFÖRENING

 

 

Uppsala Polacksbacken -1982

Bli medlem?
ÖBs Julbrev här.
LedR-Veteran Info här.

Kamratträff 16 februari kl 12.00.
Välkommen
till ett föredrag av major Bo Ramströms  då han tjänstgjorde
som stabsofficer Telekrig vid Mali 02.

Anmälan sker till sekr@ledrkf.se senast 2017-02-01

Teleseum, snart en verklighet!
Se länk Teleseum och Fältsignalen Nr 2.

Enköping 1982-


Dagens entré

LedRs julvesper